08.08

Zapraszamy chętnych na terapię DDA i DDD. W tej chwili prowadzimy konsultacje i terapię indywidualną. Zajęcia grupowe planujemy rozpocząć po wakacjach. 

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym lub innym rodzajem dysfunkcji (np. choroba psychiczna rodzica, stosowanie przemocy, rodzina niepełna) i identyfikują się z problematyką tzw. syndromu DDA /DDD. Poszczególne sesje grupowe poświęcone będą rozwiązywaniu konkretnych problemów zgłaszanych do pracy terapeutycznej przez uczestników przy zawiązywaniu tzw. kontraktu grupowego w początkowym etapie spotkań grupy (pierwsze 2-3 sesje). Dodatkowo do spotkań włączane są elementy psychoedukacyjne skoncentrowane wokół następujących tematów, m.in. :

  • Rodzina „zdrowa” i rodzina dysfunkcyjna. Konsekwencje destrukcyjnych zachowań dla procesu rozwojowego.
  • Role przyjmowane przez dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, czyli jak sposób przystosowania zmienia naturę człowieka.
  • Siła przekazów w rodzinie dysfunkcyjnej (Nie widzieć. Nie czuć. Nie mówić). Wierność przekazom w dorosłym życiu jako objaw uwikłania.
  • Odpowiedzialność i kontrola – kiedy zacierają się zdrowe granice.
  • Bezsilność i bezradność.
  • Między poczuciem krzywdy z poczuciem winy – człowiek w psychologicznym klinczu.
  • Złość niejedno ma imię: Depresja. Agresja. Przemoc.
  • Historia urazowych doświadczeń z dzieciństwa a syndrom stresu pourazowego. Przezwyciężanie traumy

Spotkania będą się odbywać się raz w tygodniu od października 2017 do czerwca 2018 (środa lub piątek ) i będą trwać 3 godziny zegarowe, od godz. 17.00 do 20.00.

 

16.02

         Organizujemy zajęcia warsztatowe dla osób, powyżej 18 roku życia, wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień lub w rodzinach, w których istniały innego rodzaju trudności, mające negatywny wpływ na okres dzieciństwa/wczesnej młodości.

czytaj więcej...
02.06

Zapraszamy osoby, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej dla dorosłych dzieci (DDA i DDD). W trakcie zajęć terapeutycznych uczestnicy będą zajmować się m.in. następującymi tematami:

czytaj więcej...
09.02

POWSTAJE NOWA GRUPA DLA OSÓB PO NAWROCIE I ZŁAMANIU ABSTYNENCJI.
Model programu edukacyjno-motywacyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych, które przeszły pełen cykl terapeutyczny i wróciły do nałogu.

czytaj więcej...
04.05

Zapraszamy Was na Warsztatową Grupę Wsparcia (trening zachowań konstruktywnych) – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie we wtorki lub środy w godzinach od 17-tej do 21-ej.
Celem terapii uzależnienia jest utrzymywanie abstynencji.

czytaj więcej...