PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

 

Poradnia – ul. Lwowska 15 lok. nr 6
t. 22 621 62 61


Program Ograniczania Picia (POP) został zarekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.


Oferujemy terapię indywidualną i grupową.
Program ten jest skierowany do osób:
- które czują potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu w kontekście picia alkoholu,
- które nie są gotowe na przyjęcie pełnej abstynencji lub do uczestniczenia w programie terapii uzależnień,
- które mają krótki staż picia o słabym nasileniu,
- pijących alkohol szkodliwie.
Program ograniczania picia jest to oddziaływanie terapeutyczne, indywidualne lub/i grupowe w celu wypracowania zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnie z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zasady dotyczące używania alkoholu (ilości, częstości, kontekstu, czasu i miejsca).
Program ograniczania picia realizowany przez pacjenta z terapeutą i ma na celu:
- Rozpoznanie aktualnego wzorca picia przez pacjenta, czyli ilości, częstotliwości, kontekstu, konsekwencji oraz czasu i miejsca.
- Wybór celu pracy terapeutycznej.
- Zaplanowanie zmiany.
- Monitorowanie sytuacji związanych z piciem i zmianą oraz wzmacnianie samo skuteczności.
- Zapobieganie powrotom do destrukcyjnego wzorca picia.
- Utrwalanie oraz monitorowanie wprowadzonych zmian.