Uzależnienie od

Narkotyków

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurza

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków.
Narkomania tak samo jak alkoholizm jest chorobą postępującą, nieuleczalną i śmiertelną.

Narkomania zbiera coraz większe żniwo... Mimo to nie wolno się poddać odbierając sobie szansy na normalne życie.

Istotą narkomanii jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość (amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina, LSD, itp.). Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, partnerzy i przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności.

Narkomania jest z całą pewnością chorobą, którą można i trzeba leczyć w oparciu o założenie, że celem jest całkowite odstawienie wszelkich środków zmieniających świadomość. Służy temu psychoterapia oparta na rzetelnej wiedzy czym jest uzależnienie i jak można się od niego uwolnić. Głównym zadaniem terapii jest zapobieganie ewentualnym nawrotom choroby, poprzez uczenie ludzi uzależnionych nowych zachowań, tak aby radzili sobie w sytuacjach kryzysowych, bądź nauczyli się unikania takich sytuacji, które mogłyby ich sprowokować do ponownego brania środków psychoaktywnych.

Nasz cel to pomaganie w uwolnieniu się z uzależnienia - poprzez zajęcia edukacyjne, terapię grupową i indywidualną, grupy wsparcia, terapię rodzinną oraz interwencję kryzysową. Uczymy jak znaleźć drogę wyjścia z nałogu, jak żyć z osobą uzależnioną, jak jej pomóc.

Jeżeli chcesz przestać brać lub jeśli zależy Ci na kimś bliskim kto zażywa narkotyki, zadzwoń!!! Oferujemy wszechstronną, profesjonalną pomoc.