Warsztaty dla DDA i DDD

         Organizujemy zajęcia warsztatowe dla osób, powyżej 18 roku życia, wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień lub w rodzinach, w których istniały innego rodzaju trudności, mające negatywny wpływ na okres dzieciństwa/wczesnej młodości.

Celem zajęć będzie:

 • dostarczenie wiedzy na temat cech tzw. syndromu DDA/DDD

 • rozpoznanie tych cech, z którymi najtrudniej jest iść przez życie

 • nabycie umiejętności zmiany tego, co przeszkadza i wzmacniania tego, co nam służy

  Tematy, które zawiera warsztat:

 • Jak działa rodzina? (Systemowa teoria funkcjonowania rodziny)

 • „Role”, jakie czasami odgrywają dzieci w teatrze życia po to, by przetrwać (Rozpoznawanie dysfunkcyjnych schematów funkcjonowania i poszukiwanie sposobów ich zmiany)

 • Skąd mamy wiedzieć, co czujemy i JAK się z tym uporać? (Rozpoznawanie, nazywanie i konstruktywne wyrażanie uczuć)

 • Jak spojrzeć na siebie łaskawym okiem? (Wstęp do budowania pozytywnego obrazu siebie)

  Zajęcia składają się z 3 spotkań warsztatowych – będą to niedziele, w godz. 9.00 – 17.00 (terminy zostaną uzgodnione po zebraniu się grupy).

  Opłata za 1 spotkanie warsztatowe: 240 zł.

  Można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach, ale ze względu na to, że stanowią one całość, zachęcamy do udziału we wszystkich spotkaniach.

  Zajęcia poprowadzi Eliza Giędosz-Dymek, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. 

  Zapisy w rejestracji – t. 22 621 62 61