Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

DDA i DDD – grupa terapeutyczna

DDA i DDD – grupa terapeutyczna – Zapraszamy osoby, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej dla dorosłych dzieci (DDA i DDD). W trakcie zajęć terapeutycznych uczestnicy będą zajmować się m.in. następującymi tematami:

 • rodzina „zdrowa” i rodzina dysfunkcyjna. Konsekwencje destrukcyjnych zachowań dla procesu rozwojowego;
 • czym jest uzależnienie od alkoholu (objawy, fazy, mechanizmy uzależnienia);
 • czym jest współuzależnienie;
 • granice odpowiedzialności i kontroli;
 • role przejmowane przez dzieci w rodzinie alkoholowej i dysfunkcyjnej;
 • relacje z rodzicami w dzieciństwie i obecnie;
 • radzenie sobie z emocjami takimi jak: poczucie winy, poczucie krzywdy, poczucie odrzucenia, złość, lęk i wstyd;
 • adekwatne poczucie odpowiedzialności (jak nie brać odpowiedzialność za rodziców, lecz wziąć odpowiedzialność za swoje dorosłe życie na siebie);
 • separacja-indywiduacja (emocjonalne oddzielenie się od rodziców, autonomiczny system wartości, rozróżnienie własnych oczekiwań od siebie od oczekiwań rodziców);
 • poczucie własnej wartości;
 • radzenie sobie z trudnościami w kontaktach z ludźmi
 • asertywne wyrażanie negatywnych uczuć, wyrażanie oczekiwań;
 • problemy w bliskich związkach;
 • trudności z identyfikacją ze swoją rolą płciową;
 • zmiana destrukcyjnych przekonań na temat siebie i innych;
 • bilans życia i pogodzenie się ze stratą;
 • wybaczanie.

Przewidywany okres trwania terapii to ok. 9 miesięcy, prawdopodobnie od połowy września 2014 do końca czerwca 2014 r. (38-40 sesji grupowych). Spotkania będą się odbywać się raz w tygodniu (prawdopodobnie będzie to wtorek lub piątek) i będą trwać 3 godziny, od godz. 17.30 do 20.30, z 15 minutową przerwą w trakcie.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik warsztatowych, filmów edukacyjnych, mikrowykładów, psychodramy i odgrywania ról.

Aby wziąć udział w zajęciach grupowych należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW