Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii to żmudny i trudny proces, którego efekt zależy od wspólnych wysiłków osoby uzależnionej i terapeuty. Podobnie jak w przypadku leczenia uzależnienia od alkoholu, odwyk od narkotyków wymaga postawy uczestniczącej pacjenta. Nasz Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień od lat współpracuje z osobami uzależnionymi. W trakcie terapii wielu naszych pacjentów zdaje sobie sprawę z tego, że ich uzależnienie od narkotyków jest wynikiem innych, często wcześniej nieuświadomionych problemów lub traum, które uniemożliwiały im normalne funkcjonowanie w życiu społecznym. Znając ten mechanizm uzależnienia od narkotyków aż nazbyt dobrze leczenie narkomanii w naszym ośrodku opieramy zarówno na leczeniu uzależnienia fizycznego (odwyk od narkotyków), jak i uzależnienia psychicznego. W przypadku tego drugiego nieoceniona okazuje się psychoterapia.

Psychoterapia w leczeniu uzależnienia od narkotyków

W przypadku osób borykających się z silnym uzależnieniem fizycznym od środków psychoaktywnych leczenie rozpoczyna odwyk od narkotyków. W ten sposób osoba uzależniona uzyskuje stan trzeźwości, za utrzymanie którego odpowiada przepracowania problemów, które doprowadziły do uzależnienia psychicznego do danej substancji. Na tym etapie do leczenia wdrażamy psychoterapię, której elementy obecne były na każdym etapie odwyku.

Psychoterapia w leczeniu uzależnienia od narkotyków odgrywa bardzo ważną rolę. To za jej sprawą identyfikujemy sytuacje lub zachowania, które uprzednio skłaniały uzależnionego do sięgania po substancję psychoaktywną i je redefiniujemy tak, aby napotkane po zakończeniu terapii nie aktywowały mechanizmu uzależnienia. Fachowo nazywa się to zastępowaniem nieprawidłowych obrazów rzeczywistości prawidłowymi, a więc takimi które nie wyzwalają w jednostce zachowań lub postaw społecznie nieakceptowalnych.

W trakcie psychoterapii, kiedy ujawniają się nieprawidłowe obrazy rzeczywistości pacjenci często przy pomocy umiejętnie zadawanych pytań psychoterapeuty sami odnajdują powód/powody tych deformacji. Posługując się dużym uproszczeniem możemy powiedzieć, że tym samym odkrywają źródło swojego nałogu. I to decyduje o wysokiej skuteczności psychoterapii w leczeniu uzależnień, również uzależnień od alkoholu.

Odwyk od narkotyków – pomoc Warszawa

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha od 1996 roku działa na terenie miasta Warszawa oferując profesjonalną pomoc w leczeniu uzależnienia od narkotyków. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz otwartości na nowoczesne formy terapii świadczymy pomoc chorym na różnych etapach uzależnienia od środków odurzających i psychosomatycznych, a także ich rodzinom i najbliższym, których dotyka problem współuzależnienia.

Wysoka skuteczność leczenia uzależnienia od narkotyków w Ośrodku Terapii Uzależnień Olcha sprawia, że trafiają do nas pacjenci z terenu całego miasta Warszawa oraz okolicznych miejscowości. Zapewniamy profesjonalną pomoc i dyskrecję każdemu, kto zechce podjąć leczenie w naszej placówce.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Lwowska 15 lok. nr 6
00 - 660 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Nowy nr rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW