Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia DDA I DDD

TERAPIA DDA I DDD

Zapraszamy chętnych na terapię DDA i DDD. W tej chwili prowadzimy konsultacje i terapię indywidualną. Zajęcia grupowe planujemy rozpocząć po wakacjach.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym lub innym rodzajem dysfunkcji (np. choroba psychiczna rodzica, stosowanie przemocy, rodzina niepełna) i identyfikują się z problematyką tzw. syndromu DDA /DDD. Poszczególne sesje grupowe poświęcone będą rozwiązywaniu konkretnych problemów zgłaszanych do pracy terapeutycznej przez uczestników przy zawiązywaniu tzw. kontraktu grupowego w początkowym etapie spotkań grupy (pierwsze 2-3 sesje). Dodatkowo do spotkań włączane są elementy psychoedukacyjne skoncentrowane wokół następujących tematów, m.in. :

  • Rodzina „zdrowa” i rodzina dysfunkcyjna. Konsekwencje destrukcyjnych zachowań dla procesu rozwojowego.
  • Role przyjmowane przez dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, czyli jak sposób przystosowania zmienia naturę człowieka.
  • Siła przekazów w rodzinie dysfunkcyjnej (Nie widzieć. Nie czuć. Nie mówić). Wierność przekazom w dorosłym życiu jako objaw uwikłania.
  • Odpowiedzialność i kontrola – kiedy zacierają się zdrowe granice.
  • Bezsilność i bezradność.
  • Między poczuciem krzywdy z poczuciem winy – człowiek w psychologicznym klinczu.
  • Złość niejedno ma imię: Depresja. Agresja. Przemoc.
  • Historia urazowych doświadczeń z dzieciństwa a syndrom stresu pourazowego. Przezwyciężanie traumy

Spotkania będą się odbywać się raz w tygodniu od października 2017 do czerwca 2018 (środa lub piątek ) i będą trwać 3 godziny zegarowe, od godz. 17.00 do 20.00.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW