Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Warsztaty dla DDA i DDD

Warsztaty dla DDA i DDD

Organizujemy zajęcia warsztatowe dla osób, powyżej 18 roku życia, wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień lub w rodzinach, w których istniały innego rodzaju trudności, mające negatywny wpływ na okres dzieciństwa/wczesnej młodości.

Celem zajęć będzie:

 • dostarczenie wiedzy na temat cech tzw. syndromu DDA/DDD
 • rozpoznanie tych cech, z którymi najtrudniej jest iść przez życie
 • nabycie umiejętności zmiany tego, co przeszkadza i wzmacniania tego, co nam służy

  Tematy, które zawiera warsztat:

 • Jak działa rodzina? (Systemowa teoria funkcjonowania rodziny)
 • „Role”, jakie czasami odgrywają dzieci w teatrze życia po to, by przetrwać (Rozpoznawanie dysfunkcyjnych schematów funkcjonowania i poszukiwanie sposobów ich zmiany)
 • Skąd mamy wiedzieć, co czujemy i JAK się z tym uporać? (Rozpoznawanie, nazywanie i konstruktywne wyrażanie uczuć)
 • Jak spojrzeć na siebie łaskawym okiem? (Wstęp do budowania pozytywnego obrazu siebie)

  Zajęcia składają się z 3 spotkań warsztatowych – będą to niedziele, w godz. 9.00 – 17.00 (terminy zostaną uzgodnione po zebraniu się grupy).

  Opłata za 1 spotkanie warsztatowe: 240 zł.

  Można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach, ale ze względu na to, że stanowią one całość, zachęcamy do udziału we wszystkich spotkaniach.

  Zajęcia poprowadzi Eliza Giędosz-Dymek, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

  Zapisy w rejestracji – t. 22 621 62 61

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW