DLA OSÓB PO NAWROCIE I ZŁAMANIU ABSTYNENCJI

POWSTAJE NOWA GRUPA DLA OSÓB PO NAWROCIE I ZŁAMANIU ABSTYNENCJI.
Model programu edukacyjno-motywacyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych, które przeszły pełen cykl terapeutyczny i wróciły do nałogu.

Zjawisko nawrotu choroby w uzależnieniu zachodzi bardzo często. Może być ono rozpatrywane z punktu widzenia pogorszenia stanu, który wcześniej uległ poprawie. Poprawa to nie tylko koncentracja na utrzymywaniu abstynencji, ale obniżanie wpływu psychologicznych mechanizmów uzależnienia na funkcjonowanie osoby chorej.

Uzależnione osoby, przygotowane do radzenia sobie z nawrotami często nie są w stanie zauważyć wczesnych sygnałów ostrzegawczych. Nawrót jest traktowany, jako zaniedbanie czegoś istotnego w trzeźwieniu. Jest też bardzo ważnym doświadczeniem dla procesu zdrowienia, które pokazuje, nad czym uzależniony powinien dalej pracować.

Nawrót zaczyna się zwykle od jakiejś zmiany w świecie osoby uzależnionej, która jest źródłem stresu. Stresu, którego ona stara się nie zauważać, bo tak właśnie działa mechanizm iluzji i zaprzeczeń – zaprzecza rzeczywistości i swoim emocjom.

Podwyższony poziom stresu nasila objawy przewlekłego zespołu abstynencyjnego. Pojawiają się senne marzenia o alkoholu czy innego narkotyku, o graniu /i już na tym właśnie etapie potrzebna jest pomoc z zewnątrz.

Kolejnym etapem nawrotu są zmiany w zachowaniach. Uzależniona osoba zaczyna odwiedzać miejsca, kojarzące się z piciem, braniem, graniem, spotyka osoby z kręgu swojego dawnego towarzystwa, planuje udział w imprezach.

Na tym etapie nawrót jest jeszcze procesem wtórnym, bo uzależniony działa nieintencjonalnie i często nie zauważa jak bardzo się rozkręca. Im więcej takich niebezpiecznych sytuacji tym bardziej traci kontrolę. Wreszcie ten wtórny proces zastępuje miejsce pierwotnego i tylko tzw. meta komunikator do świadomości może uratować osobę uzależnioną przed sięgnięciem po pierwszą porcję lub zagraniem.

Praca z osobą uzależnioną w tym momencie to koncentracja nad głodem przy aktywnym wsparciu innych trzeźwiejących. W tym stanie nie może być pozostawiona samej sobie, bo nie może samodzielnie podejmować decyzji, a grupa stwarza bezpieczne warunki do przezwyciężenia wewnętrznego konfliktu.

Reasumując - to praca z osobami, u których nawrót zakończył się przyjęciem substancji psychoaktywnej lub zagraniem składa się z pięciu kroków:

  • obniżanie napięcia emocjonalnego, praca nad głodem
  • zatrzymanie myśli o piciu, braniu czy graniu, konfrontowanie nałogowego sposobu myślenia
  • wzmacnianie, praca nad wstydem i poczuciem winy, dawanie zewnętrznego oparcia i nadziei
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawczości
  • dokładna analiza wszystkich czynników wyzwalających nawrót
  • psychologiczna analiza procesu, który zachodzi u osoby w trakcie nawrotu
  • nauka sposobów zaradczych
  • plan zapobiegania nawrotom i nauka korzystanie z niego w życiu.

Nawrót zakończony przyjęciem substancji psychoaktywnej lub zagraniem jest naturalnym objawem choroby. Można temu zapobiegać i koncentrować uwagę osób chorych, aby nie powtarzały tego w przyszłości.

Podobnie przebiega praca z osobą, u której rozwinął się nawrót, ale jeszcze nie doszło do złamania abstynencji.

Zajęcia to 15 spotkań grupowych po trzy godziny, raz w tygodniu + 8 spotkań indywidualnych + 1 wizyta lekarska.