Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia DDA i Terapia Współuzależnienia

terapia dda

Terapia DDA – indywidualna, grupowa i warsztaty terapeutyczne

 

W rodzinie, gdzie występuje uzależnienie nikt nie czuje się w porządku. Uzależniony wielokrotnie z powodu swego nałogu przeżywa wstyd i poczucie winy. Broni się przed tymi uczuciami atakując swoich bliskich i obciążając ich winą za swoje picie, branie i złą sytuację domową. Pozostali członkowie rodziny a szczególnie dzieci również przeżywają wstyd w związku z tym, co dzieje się w domu, bardzo często biorą również na siebie odpowiedzialność za picie, branie lub granie uzależnionego.

Istnieje wiele problemów, o których członkowie rodziny nigdy nie rozmawiają ze sobą. Tematem tabu jest uzależnienie. Wszyscy wiedzą, że istnieje ten problem, lecz nikt tak tego nie nazywa. Dzieciom mówi się, że tata/mama jest zmęczony lub chory. Wielodniowe nieobecności w domu nazywane są np. wyjazdem służbowym. Gdy uzależniony trzeźwieje, czy wraca do domu, członkowie rodziny, a szczególnie dzieci nie mówią mu o tym, co w związku z tym przeżywają.
Członkowie rodziny nie opowiadają sobie nawzajem o swoich kłopotach czy problemach, ponieważ nie chcą dokładać sobie zmartwień lub nie wierzą, że mogliby być zrozumiani. Nie rozmawiają ze sobą o tym, co jest dla nich naprawdę ważne.

Życie wszystkich członków rodziny zaczyna koncentrować się wokół picia, grania lub brania. Wszystkie sprawy i emocje członków rodziny zaczynają zależeć od tego czy uzależniony właśnie pije lub zażywa czy utrzymuje abstynencję. Zastępowanie uzależnionego w jego rolach i obowiązkach wielokrotnie uniemożliwia członkom rodziny realizację ich własnych zamierzeń i potrzeb.

terapia dda - współuzależnienie

 

Terapia DDA pozwala wyzwolić się z tych emocjonalnych problemów wynikających z bycia blisko z osobą uzależnioną. Możliwe jest nauczenie się nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną, wykształcenia nowych postaw i zachowań. Znaleźć też można jednocześnie zrozumienie i oparcie wśród ludzi mających identyczne problemy.

Rozwój uzależnienia jest okresem wieloletnim, zatem proces zdrowienia także musi trwać dłuższy czas. Nadziei i cierpliwości trzeba i warto się uczyć po to, aby żyć szczęśliwie, zgodnie z własnymi celami i potrzebami. Możemy zmienić tylko siebie, lecz warto pamiętać, iż zmiana dokonująca się w nas powoduje zmiany w postawach naszych najbliższych. To najlepszy sposób by pomóc komuś w podjęciu decyzji o leczeniu.

Co to jest Terapia DDA?

Terapia DDA to forma leczenia skierowana do osób, które na skutek dorastania w rodzinie dotkniętej problemami alkoholowymi (niezależnie od tego, czy problem dotykał jednego z rodziców/opiekunów czy obojga) w dorosłym życiu borykają się z problemami emocjonalnymi i problemami w relacjach międzyludzkich. Warto przy tym wspomnieć, że nie każdemu dorosłemu, którego rodzic/opiekun był uzależniony od alkoholu potrzebna jest terapia DDA .
Wskazaniem do rozpoczęcia terapii są problemy emocjonalne, które utrudniają życie i uniemożliwiają osiągnięcie szczęścia, m.in.:

 • napięcie emocjonalne,
 • odczuwanie pustki, smutek,
 • problemy z koncentracją,
 • pesymizm,
 • wstyd,
 • obniżona samoocena,
 • brak wiary w swoje możliwości,
 • poczucie samowystarczalności,
 • wycofanie, unikanie wyzwań dotyczących samorozwoju,
 • lęki oraz inne objawy psychosomatyczne.

Jednocześnie wskazaniem do skorzystania z pomocy oferowanej przez terapię DDA są problemy w relacjach z innymi ludźmi, m.in.:

 • trudność rozmawiania o emocjach,
 • nadopiekuńczość,
 • problemy z czerpania radości z bycia rodzicem,
 • trudności w komunikacji,
 • trudności w dochodzeniu do porozumienia,
 • lęk przed związkiem,
 • nieumiejętność budowania trwałych relacji,
 • nieumiejętność czerpania radości z bliskości relacji

Co daje Terapia DDA?

Terapia DDA to przede wszystkim forma wsparcia, ale również faktyczna pomoc dla osób dotkniętych problemem DDA. Dzięki współpracy z terapeutą Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą nazwać i uporządkować trudne przeżycia z przeszłości, jednocześnie dostrzegając związek pomiędzy teraźniejszością a dzieciństwem.
Najważniejszym celem terapii DDA jest zdjęcie winy z osoby borykającej się z syndromem DDA i uświadomienie jej, że nie ponosi odpowiedzialności za to, co robią i czują inne osoby. To ma jej pomóc zacząć odczuwać prawdziwą radość z życia, bez brania na siebie odpowiedzialności za wszystkie niepowodzenia, w tym także niepowodzenia osób ze swojego najbliższego otoczenia.
Terapia DDA przynosi rezultaty wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiście pragniemy zmiany w swoim życiu i jesteśmy gotowi na podporządkowanie się jej regułom, które nie zawsze są zgodne z naszym dotychczasowym spojrzeniem na sytuację i odczuciami.

Jak przebiega Terapia DDA?

Terapia DDA na ogół – niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na wariant indywidualny czy grupowy – przebiega z podziałem na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu osoba z syndromem DDA musi zrozumieć, jak duże piętno odcisnęło na nim trudne dzieciństwo. Drugi etap to zamknięcie wydarzeń z przeszłości i ich odgrodzenie od dzisiejszego życia. Trzeci etap polega na planowaniu i przeprowadzaniu drobnych zmian w swoim życiu na bazie tego, czego pacjent dowiedział się w ramach dotychczasowej terapii.

Trzeci, ostatni etap terapii ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu leczenia i terapii. Istotne jest planowanie zmian ich weryfikacja. Na tym etapie największym wsparciem jest dla niego terapeuta.

Ile trwa terapia DDA?

O skuteczności terapii DDA decyduje jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. To samo dotyczy czasu pracy z terapeutą. Każdy jest inny i inaczej reaguje na terapię. Terapia DDA jest jednak procesem długoterminowym, który nierzadko liczy się w latach, a nie miesiącach. Wynika to z faktu, iż nie sposób naprawić szkód wyrządzanych w psychice człowieka przez lata w czasie zaledwie kilku tygodni. Co ważne, może się okazać, że dany uczestnik terapii nie zostanie od razu zakwalifikowany do terapii grupowej i będzie musiał rozpocząć proces leczenia od terapii indywidualnej, która pozwala na pełniejsze dopasowanie przebiegu pracy terapeutycznej do rzeczywistych potrzeb pacjenta.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy terapeutycznej na terenie miasta Warszawa ale także z terenu całej Polski zachęcamy do skorzystania z oferty jaki zapewnia Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA. Od lat z sukcesami pomagamy osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym. Jedną z naszych specjalności jest Terapia DDA.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW