Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia DDA i Terapia Współuzależnienia

terapia dda

Terapia DDA – indywidualna, grupowa i warsztaty terapeutyczne

 

W rodzinie, gdzie występuje uzależnienie nikt nie czuje się w porządku. Uzależniony wielokrotnie z powodu swego nałogu przeżywa wstyd i poczucie winy. Broni się przed tymi uczuciami atakując swoich bliskich i obciążając ich winą za swoje picie, branie i złą sytuację domową. Pozostali członkowie rodziny a szczególnie dzieci również przeżywają wstyd w związku z tym, co dzieje się w domu, bardzo często biorą również na siebie odpowiedzialność za picie, branie lub granie uzależnionego.

Istnieje wiele problemów, o których członkowie rodziny nigdy nie rozmawiają ze sobą. Tematem tabu jest uzależnienie. Wszyscy wiedzą, że istnieje ten problem, lecz nikt tak tego nie nazywa. Dzieciom mówi się, że tata/mama jest zmęczony lub chory. Wielodniowe nieobecności w domu nazywane są np. wyjazdem służbowym. Gdy uzależniony trzeźwieje, czy wraca do domu, członkowie rodziny, a szczególnie dzieci nie mówią mu o tym, co w związku z tym przeżywają.
Członkowie rodziny nie opowiadają sobie nawzajem o swoich kłopotach czy problemach, ponieważ nie chcą dokładać sobie zmartwień lub nie wierzą, że mogliby być zrozumiani. Nie rozmawiają ze sobą o tym, co jest dla nich naprawdę ważne.

Życie wszystkich członków rodziny zaczyna koncentrować się wokół picia, grania lub brania. Wszystkie sprawy i emocje członków rodziny zaczynają zależeć od tego czy uzależniony właśnie pije lub zażywa czy utrzymuje abstynencję. Zastępowanie uzależnionego w jego rolach i obowiązkach wielokrotnie uniemożliwia członkom rodziny realizację ich własnych zamierzeń i potrzeb.

terapia dda - współuzależnienie

 

Terapia DDA pozwala wyzwolić się z tych emocjonalnych problemów wynikających z bycia blisko z osobą uzależnioną. Możliwe jest nauczenie się nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną, wykształcenia nowych postaw i zachowań. Znaleźć też można jednocześnie zrozumienie i oparcie wśród ludzi mających identyczne problemy.

Rozwój uzależnienia jest okresem wieloletnim, zatem proces zdrowienia także musi trwać dłuższy czas. Nadziei i cierpliwości trzeba i warto się uczyć po to, aby żyć szczęśliwie, zgodnie z własnymi celami i potrzebami. Możemy zmienić tylko siebie, lecz warto pamiętać, iż zmiana dokonująca się w nas powoduje zmiany w postawach naszych najbliższych. To najlepszy sposób by pomóc komuś w podjęciu decyzji o leczeniu.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Lwowska 15 lok. nr 6
00 - 660 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Nowy nr rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW