Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Filozofia Ośrodka

 

 1. Uważamy, że że podstawą leczenia uzależnień jest psychoterapeutyczne oddziaływanie w celu zdobycia rzetelnej wiedzy o uzależnieniu oraz o sposobach radzenia sobie z nawrotami choroby.
 2. Uznajemy całkowitą abstynencję od alkoholu, narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość jako jedyną drogę leczenia.
 3. Traktujemy alkoholizm, narkomanię, hazard, lekomanię jako choroby niezawinione, postępujące, nieuleczalne i śmiertelne.
 4. Dążymy do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami uzależnienia i przełamania mechanizmów obronnych.
 5. Uczymy postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
 6. Staramy się o sprowokowanie pacjenta do uznania potrzeby zmian niektórych rzeczy w jego życiu.
 7. Kładziemy duży nacisk na wypracowanie alternatywnych do picia alkoholu i zażywania narkotyków, itd. sposobów spędzania wolnego czasu.
 8. Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy zajęcia grupowe, prowadzone przez trzeźwych alkoholików, hazardzistów i narkomanów o profesjonalnym, psychologicznym przygotowaniu.
 9. Staramy się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia.
 10. Jako cel stawiamy utrzymanie dożywotniej abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość.
 11. Korzystamy w naszym programie z filozofii Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Hazardzistów oraz z ich programu Dwunastu Kroków.
 12. Uważamy, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz Anonimowych Hazardzistów. Zachęcamy naszych pacjentów, by włączyli się w ten ruch.

 

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW