Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Program Ograniczania Picia (POP) został zarekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Oferujemy terapię indywidualną i grupową.
Program ten jest skierowany do osób:
– które czują potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu w kontekście picia alkoholu,
– które nie są gotowe na przyjęcie pełnej abstynencji lub do uczestniczenia w programie terapii uzależnień,
– które mają krótki staż picia o słabym nasileniu,
– pijących alkohol szkodliwie.

Program ograniczania picia jest to oddziaływanie terapeutyczne, indywidualne lub/i grupowe w celu wypracowania zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnie z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zasady dotyczące używania alkoholu (ilości, częstości, kontekstu, czasu i miejsca).

Program ograniczania picia realizowany przez pacjenta z terapeutą i ma na celu:
– Rozpoznanie aktualnego wzorca picia przez pacjenta, czyli ilości, częstotliwości, kontekstu, konsekwencji oraz czasu i miejsca.
– Wybór celu pracy terapeutycznej.
– Zaplanowanie zmiany.
– Monitorowanie sytuacji związanych z piciem i zmianą oraz wzmacnianie samo skuteczności.
– Zapobieganie powrotom do destrukcyjnego wzorca picia.
– Utrwalanie oraz monitorowanie wprowadzonych zmian.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Lwowska 15 lok. nr 6
00 - 660 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Nowy nr rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW