Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Program Ograniczania Picia

Problem alkoholu dotyka coraz większej ilości osób. Niepokojące jest to, że sięgają po niego coraz młodsze osoby. Produkty z alkoholem pozwalają nam się odprężyć, rozerwać i kojarzą się pozytywnie.

Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo przekroczyć granicę pomiędzy jedną dawką alkoholu a nadmiernym jego spożyciem, czy regularnym upijaniem się prowadzącym do alkoholizmu.

Nadużywanie alkoholu zawsze prowadzi do wyniszczenia organizmu, rujnuje życie rodziny, prowadzi do śmierci…

Innowacyjna metoda walki z nadmiernym spożywaniem alkoholu

Dawniej jedyną metodą dla osób uzależnionych było drastyczne odcięcie się od źródła problemu. Twierdzono, że aby wygrać z nałogiem należy bezwzględnie zrezygnować z sięgania po alkohol. Było to bardzo trudne zadanie. Z racji psychologicznych mechanizmów obronnych uzależnienia dla wielu osób terapia taka była zbyt dużym wyzwaniem, była nie do przyjęcia. Skala problemu była na tyle duża, że z biegiem czasu zaczęto poszukiwania nowych rozwiązań, które w mniej drastyczny sposób pomogą ludziom ograniczyć nadmierne picie alkoholu, albo pomogą im przekonać się, że są uzależnieni i wymagają terapii uzależnień. I właśnie tym sposobem okazał się innowacyjny Program Ograniczania Picia.

Program Ograniczania Picia (POP) został zarekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA

Nasi terapeuci wdrażają metodę Programu Ograniczania Picia poprzez indywidualne i grupowe terapie, skierowane do osób, które:

– czują potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu w kontekście picia alkoholu,
– nie są gotowe na przyjęcie pełnej abstynencji lub do uczestniczenia w programie terapii uzależnień,
– mają krótki staż picia o słabym nasileniu.

Program ograniczania picia jest to oddziaływanie terapeutyczne, indywidualne lub/i grupowe w celu wypracowania zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnie z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zasady dotyczące używania alkoholu (zmniejszenie ilości, czasu i częstotliwości picia).

Klucz sukcesu Programu Ograniczania Picia

Kluczem sukcesu Programu Ograniczania Picia jest dostrzeżenie, iż problem spożywania alkoholu może mieć różne nasilenie. Wcześniej wszystkie osoby, które nadużywały alkoholu, były nazywane alkoholikami i traktowane tak samo. Również stosowano wobec nich jednakowe techniki abstynencji. Program ograniczania picia alkoholu opiera się na innych aspektach. Pokazuje, że należy wyróżnić poziomy zaburzeń na małe średnie i wysokie. Zapewniamy indywidualne podejścia do każdego pacjenta i zastosowanie terapii, która będzie ukierunkowana na konkretny przypadek.

Program Ograniczania Picia jest realizowany przez pacjenta z terapeutą i ma na celu:
– Rozpoznanie aktualnego wzorca picia przez pacjenta, czyli ilości, częstotliwości, kontekstu, konsekwencji oraz czasu i miejsca.
– Wybór celu pracy terapeutycznej.
– Zaplanowanie zmiany.
– Monitorowanie sytuacji związanych z piciem i zmianą oraz wzmacnianie samooceny.
– Zapobieganie powrotom do destrukcyjnego wzorca picia.
– Utrwalanie oraz monitorowanie wprowadzonych zmian.

Efekty terapii Programu Ograniczania Picia

Z naszym wsparciem osoby, które do tej pory spożywały nadmierną ilość alkoholu i zaczynają odczuwać negatywne jego skutki, przy naszym wsparciu mogą wdrożyć Program Ograniczania Picia. Dzięki zaważeniu skali problemu, motywacji do zmian i pomocy specjalistów skutecznie realizują indywidualny Program Ograniczania Picia, wypracowując techniki ograniczenia ilości alkoholu oraz efektywnego zapobiegania powrotom do nadużywania. W efekcie zauważają poprawę samopoczucia oraz lepszą jakość życia.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW