Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień – Co to jest współuzależnienie?

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień pomaga także z współuzależnieniem. O zjawisku współuzależnienia możemy również mówić w odniesieniu do choroby alkoholowej. Jej konsekwencje dotykają nie tylko osobę uzależnioną, ale również jej rodzinę i przyjaciół. Skutkują cierpieniem i sprawiają, że często bliskie osoby decydują się na podjęcie terapii.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień — czy powinien leczyć się tylko alkoholik?

Nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem, który destabilizuje życie rodzinne i relacje społeczne. Osoba uzależniona od alkoholu powoli porzuca swoje dotychczasowe aktywności i pasje, aby móc się w pełni skoncentrować na spożywaniu alkoholu. Coraz częściej nagłaśnia się problem współuzależnienia, którego ofiarami są najczęściej partnerzy alkoholików. Powstaje on na skutek nieprawidłowych postaw wobec obecnej sytuacji. Osoba współuzależniona w sposób nieświadomy zaczyna przejmować dużą odpowiedzialność za nałóg. Próbuje też nadmiernie kontrolować sytuację, co generuje u niej samej silny stres. Często jego poziom jest porównywany do tego, który towarzyszy zespołowi stresu pourazowego (PSD). To z kolei zwiększa ryzyko powstawania zaburzeń i chorób na tle psychicznym. Problem współuzależnienia dotyczy wyłącznie osób dorosłych, które w nieumiejętny sposób radzą sobie z problemem partnera. Pojawia się zespół typowych objawów takich jak:

  • Przejmowanie obowiązków, które powinien wykonywać uzależniony
  • Szuka usprawiedliwień dla osoby pijącej
  • Kupuje alkohol, żeby pijący nie wychodził z domu
  • Zaprzecza problemowi i unika rozmów o nim

Osoby współuzależnione często szukają pomocy w takich miejscach jak centrum leczenia uzależnień. Jest to problem, z którego można wyjść jedynie dzięki fachowej pomocy. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Olcha specjalizuje się w pomocy nie tylko uzależnionym, ale także współuzależnionym.

Kiedy warto się zgłosić do ośrodka leczenia uzależnień?

Z profesjonalnej pomocy powinny skorzystać zarówno alkoholicy, jak i ich bliscy, którzy często stają się ofiarami współuzależnienia. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień to miejsce, w którym każdy pacjent zostanie otoczony staranną opieką. Pracują w nim doświadczeni terapeuci, którzy mają niezbędną wiedzę dotyczącą tego, jak wyjść z nałogu. Indywidualne podejście specjalisty jest kluczem do sukcesu. Pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień gwarantuje anonimowość, dzięki której pacjent może się poczuć komfortowo. Do specjalistycznego ośrodka najlepiej zgłosić się już na etapie zauważenia pierwszych objawów uzależnienia lub współuzależnienia. Podstawowym symptomem jest nieradzenie sobie z problemem i poczucie, że zaczyna on przejmować kontrolę nad naszym życiem.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień  - współuzależnienie

Jak znaleźć prywatny ośrodek leczenia?

Najprostszym, a zarazem najszybszym sposobem jest skorzystanie z Internetu. W tym celu trzeba wprowadzić do wyszukiwarki frazę, na przykład „najstarszy prywatny ośrodek” lub „prywatny ośrodek leczenia uzależnień”. Przed ostatecznym wyborem należy dokładnie zapoznać się z profilem placówki-dostępnymi informacjami dotyczącymi lokalizacji, kadry i oferty. Jak w przypadku każdej terapii tak również podczas wychodzenia z alkoholizmu ważne jest zaufanie i chęć do współpracy z terapeutą. Naturalną emocją przed zgłoszeniem na terapię jest lęk, natomiast nie może on być na tyle paraliżujący, abyśmy zawrócili z obranej drogi. Pobyt w ośrodku uzależnień to szansa na wyjście z nałogu i współuzależnienia, które niosą ze sobą cierpienie. Terapia uzależnień to sposób na normalne życie i odzyskanie niezależności!

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień - alkoholizm

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW