Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia odwykowa w leczeniu alkoholizmu, narkomanii i uzależnień

Terapia odwykowa to jedyna skuteczna metoda radzenia sobie z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania, zakupoholizm czy uzależnienie od hazardu. Terapia uzależnień rozpoczyna się od przerwania ciągu przyjmowanej substancji lub podejmowania aktywności uzależniającej. Abstynencja jest niezbędnym warunkiem do dalszego leczenia uzależnień.

 

 

Terapia odwykowa

 

 

Na początku terapii odwykowej pacjent przechodzi kilkutygodniowy intensywny program terapeutyczny. Najlepsze efekty leczenia przynosi realizacja programu w warunkach stacjonarnych ze względu na możliwość stałej opieki nad pacjentem. Terapia odwykowa powinna składać się zarówno z terapii indywidualnej, jak i grupowej. Program stacjonarny pozwala również na zwiększoną intensywność terapii, co osiągnięcie pożądanych efektów w krótkim czasie.

Terapia odwykowa, a leczenie alkoholizmu

Alkoholizm to ciężkie schorzenie, które przynosi cierpienie nie tylko osobie uzależnionej, ale także całemu jej otoczeniu. Choroba alkoholowa wiąże się z uzależnieniem psychicznym oraz fizycznym. W przypadku alkoholizmu występuje również zjawisko tolerancji, czyli nieustannego zwiększania dawki przyjmowanego alkoholu, który ma na celu uzyskanie takiego samego efektu odrzucenia.

Z tego względu w leczeniu alkoholizmu bardzo ważną rolę odgrywają specjalistyczne terapie odwykowe, które pomagają pacjentowi nie tylko przestać pić, ale i zrozumieć problem uzależnienia. Dodatkowo terapia tego typu łagodzi objawy towarzyszące tak zwanemu „zespołowi odstawienia”.

Leczenie narkomanii za pomocą terapii odwykowej

Leczenie narkomanii jest procesem długotrwałym oraz obejmującym kilka sfer: fizyczną, psychiczną, moralną oraz społecznym. Pierwszym etapem terapii odwykowej jest odtrucie organizmu. Proces ma na celu wyeliminowanie toksycznych substancji zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu oraz przywrócenie utraconej równowagi biologicznej.

Po odtruciu możliwe jest dobranie odpowiedniej terapii odwykowej. Najlepsze wyniki daje terapia grupowa uzależnień, terapia indywidualna, a także psychoedukacja oraz regularne uczestnictwo w grupach wsparcia. Efekty leczenia narkomanii to zmiany we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka, dotyczące przekonań, postaw, wartości, umiejętności, zachowań oraz kontaktów z ludźmi.

 

 

Terapia odwykowa - leczenie

 

 

Leczenie uzależnienia od hazardu, a terapia odwykowa

Terapia odwykowa uzależnienia od hazardu przynosi pożądane efekty wówczas, gdy chora osoba samodzielnie przekona się, że ma poważny problem. W tym wypadku niezbędne jest terapia w zamkniętym ośrodku uzależnień. Leczenie uzależnienia od hazardu polega w dużej mierze na szukaniu przez specjalistów podłoża, które popycha uzależnionego do gry i pomagają mu wyjść z kryzysu.

W wypadku terapii uzależnień od hazardu bardzo ważna jest nauka relacji społecznych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem bez uciekania się do aktywności związanych z podwyższeniem poziomu adrenaliny, którą daje hazard.

Terapia odwykowa i jej cel

Podczas terapii uzależnień pacjent zdobywa wiedzę na temat uzależnienia, objawów, a także przebiegu i dalszych konsekwencji jego postępowania. Terapia odwykowa pozwala na uwierzenie i zrozumienie, że możliwe jest życie bez używek oraz wzmacnia motywację do trzeźwienia.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW