Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Zespół

Ośrodek OLCHA powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy dwóch osób uzależnionych, a od wielu lat wolnych od alkoholu i narkotyków.

Chcieliśmy pomagać innym ludziom w walce z nałogami w sposób profesjonalny i skuteczny; przy pomocy całej dostępnej wiedzy, jak również i własnych doświadczeń. Chcieliśmy pomagać ludziom, którzy chcą zerwać z piciem, braniem, graniem – z całym szacunkiem dla nich i ich wysiłku.

Po roku w zespole terapeutycznym były już cztery osoby. Dzisiaj jest nas już trzynaścioro – certyfikowani terapeuci uzależnień, psycholodzy, psychiatra. Prawie wszyscy jesteśmy uzbrojeni we własne doświadczenia wyniesione ze zwycięskiej walki z chorobą potężną i podstępną, jaką jest uzależnienie lub współuzależnienie. Dzięki własnym doświadczeniom lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

 

A oto nasi specjaliści:

1. Mgr Jarosław Kalinowski

psycholog kliniczny o specjalizacji – psychoterapia uzależnień i współuzależnienia oraz warsztaty rozwoju osobowości. Kierownik Ośrodka – 28 lat pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

2. Mgr Monika Koper

psycholog, 35 lata pracy zawodowej, w tym 12 lat pracy z osobami współuzależnionymi.

3. Mgr Barbara Jarosz

certyfikowany specjalista uzależnień.

4. Tomasz Kowalczyk

lekarz psychiatra.

5. Mgr Eliza Giędosz – Dymek

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 19 lat pracy zawodowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA.

6. Mgr Maria Zarzycka

psychoterapeuta, pedagog o specjalizacji edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin, 16 lat pracy z osobami uzależnionymi.

7. Mgr Andrzej Kaflik

specjalista terapii uzależnień, ukończył Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.

8. Mgr Wiktor Faundez

specjalista terapii uzależnień.

9. Mgr Iwona Kotarska

instruktor terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

10. Alicja Kalinowska

instruktor terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, 19 lat pracy z osobami uzależnionymi.

11. Piotr Wieluński

instruktor terapii uzależnień, absolwent Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego na kierunku terapia uzależnień, 27 lat pracy z osobami uzależnionymi.

12. Tomasz Pawłowicz

instruktor terapii uzależnień. Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków, 16 lat pracy z osobami uzależnionymi.

13. Aleksandra Kochanowska

recepcjonistka, studentka psychologii.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Lwowska 15 lok. nr 6
00 - 660 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Nowy nr rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW