Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Zespół

Ośrodek OLCHA powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy dwóch osób uzależnionych, a od wielu lat wolnych od alkoholu i narkotyków.

Chcieliśmy pomagać innym ludziom w walce z nałogami w sposób profesjonalny i skuteczny; przy pomocy całej dostępnej wiedzy, jak również i własnych doświadczeń. Chcieliśmy pomagać ludziom, którzy chcą zerwać z piciem, braniem, graniem – z całym szacunkiem dla nich i ich wysiłku.

Po roku w zespole terapeutycznym były już cztery osoby. Dzisiaj jest nas trzynaście osób – certyfikowani terapeuci uzależnień, psycholodzy, psychiatrzy. Prawie wszyscy jesteśmy uzbrojeni we własne doświadczenia wyniesione ze zwycięskiej walki z chorobą potężną i podstępną, jaką jest uzależnienie lub współuzależnienie. Dzięki własnym doświadczeniom lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

 

A oto nasi specjaliści:

1. Mgr Jarosław Kalinowski

psycholog o specjalizacji – psychoterapia uzależnień i współuzależnienia oraz warsztaty rozwoju osobowości. Kierownik Ośrodka – 32 lata pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

2. Mgr Monika Koper

psycholog, 38 lat pracy zawodowej, w tym 13 lat pracy z osobami współuzależnionymi.

3. Mgr Maria Zarzycka

psychoterapeuta, pedagog o specjalizacji edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin, 19 lat pracy z osobami uzależnionymi.

4. Dr Marcin Andrzejczak

lekarz psychiatra.

5. Dr Michał Kościółek

lekarz psychiatra.

6. Mgr Andrzej Kaflik

specjalista terapii uzależnień, ukończył Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.

7. Mgr Wiktor Faundez

specjalista terapii uzależnień.

8. Alicja Kalinowska

instruktor terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, 22 lata pracy z osobami uzależnionymi.

9. Tomasz Pawłowicz

instruktor terapii uzależnień, posiada certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków, 19 lat pracy z osobami uzależnionymi.

10. Aleksandra Kochanowska

instruktor terapii uzależnień.

11. Przemysław Basaj

instruktor terapii uzależnień.

12. Hubert Zdrojewski

instruktor terapii uzależnień.

13. Łukasz Witan

instruktor terapii uzależnień.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW