Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia

Prowadzimy terapię w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym (zamkniętym).

Do Ośrodka przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Terapia w trybie ambulatoryjnym odbywa się w naszej głównej siedzibie na ul. Lwowskiej  w Warszawie.

Terapię zamkniętą prowadzimy w Wesołej na obrzeżu Warszawy.

Prowadzimy terapię uzależnień oraz zajęcia dla osób współuzależnionych, realizując program podzielony na określone przez nas etapy.

Korzystamy z całej dostępnej wiedzy i własnych doświadczeń w zakresie leczenia uzależnień, co znacznie wpływa na skuteczność naszej terapii.

Nasz program terapeutyczny dla osób uzależnionych zawiera:

 • Diagnozę uzależnienia i autodiagnozę – rozpoznanie objawów choroby przez pacjenta.
 • Identyfikację z chorobą i stratami, które powstały w wyniku picia, brania, grania.
 • Rozpoznanie i radzenie sobie z głodem (przymusem picia, brania, grania).
 • Uczenie się postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
 • Rozpoznanie i rozbrajanie psychologicznych mechanizmów obronnych.
 • Pracę nad bezsilnością wobec alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków.
 • Trening asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA).
 • Uczenie się rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotów choroby i radzenie sobie z nimi.

Po za tym przy pomocy Osobistego Planu Terapii:

 • Pomagamy pacjentom w uznaniu potrzeby zmian niektórych rzeczy w ich życiu.
 • Inspirujemy pacjentów do wypracowania alternatywnych do picia alkoholu, grania czy zażywania, sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Uczymy jak rozwijać swoje umiejętności, zdolności, zainteresowania.

Prowadzimy terapię współuzależnienia i DDA. Traktujemy współuzależnienie, jako sposób przystosowania się osób bliskich do długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej destrukcyjnymi zachowaniami osoby uzależnionej.

Uczymy:

 • Jak pomóc osobie uzależnionej dostrzec, że jest chora.
 • Jak pomóc osobie uzależnionej podjąć decyzję o podjęciu leczenia.
 • Nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną oraz wykształcenia nowych postaw i zachowań wobec osoby uzależnionej.
 • Jak pozbyć się emocjonalnych problemów wynikających z przystosowania do sytuacji chorej (patologicznej).

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dostosowując ją do indywidualnych potrzeb osób bliskich.

Stacjonarna terapia uzależnień odbywa się w jednopiętrowym pensjonacie, położonym na obrzeżu Warszawy w Wesołej, blisko Sulejówka, w pobliżu sosnowego lasu.

Oferujemy pokoje jedno lub dwuosobowe, domową, ciepłą atmosferę, domową kuchnię, siłownię, całodobową opiekę terapeutyczną, oraz intensywny, 28 dniowy program terapii z możliwością przedłużenia o 7 dni. Prowadzimy również 7 dniowe turnusy zajęć motywujących do podjęcia terapii. Zapewniamy zwolnienia lekarskie.

Warunkiem przyjęcia na oddział stacjonarny jest 48 godzin abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Terapia w oddziale stacjonarnym jest przeznaczona głównie dla osób mających problem z utrzymaniem abstynencji, służy wzmocnieniu motywacji do rozstania się z alkoholem, narkotykami, lekami czy hazardem. Terapia służy też poprawie emocjonalnego funkcjonowania i wzmocnieniu psychicznej odporności na stresy, kłopoty, czy problemy życia codziennego. Uczymy umiejętności potrzebnych by radzić sobie ze wszystkimi sprawami, czy problemami, które mogą prowokować do picia, brania czy grania i zagrażają trzeźwości.

Po ukończeniu 28 dniowej terapii stacjonarnej oferujemy kontynuację leczenia w formie dochodzącej (ambulatoryjnej) w głównej siedzibie Ośrodka (ul. Lwowska 15 lok. nr 6).

Jadąc od nas trzeba mieć ze sobą:

 • Dowód tożsamości
 • Ubrania dostosowane do pory roku
 • Środki higieny osobistej
 • Dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Lwowska 15 lok. nr 6
00 - 660 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Nowy nr rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW