Najstarszy prywatny Ośrodek w Polsce, istniejemy od 1996r.

Informacja i zapisy   t: 22 621 62 61     t. dyżurny: 501 155 144

Terapia

Prowadzimy terapię w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym (zamkniętym).

Do Ośrodka przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Terapia w trybie ambulatoryjnym odbywa się w naszej głównej siedzibie na ul. Słomińskiego (naprzeciwko Westfield Arkadia) w Warszawie.

Terapię zamkniętą prowadzimy w Wesołej na obrzeżu Warszawy.

Prowadzimy terapię uzależnień oraz zajęcia dla osób współuzależnionych, realizując program podzielony na określone przez nas etapy.

Korzystamy z całej dostępnej wiedzy i własnych doświadczeń w zakresie leczenia uzależnień, co znacznie wpływa na skuteczność naszej terapii.

Terapia w trybie ambulatoryjnym

Ofertę terapii w trybie ambulatoryjnym kierujemy do osób, które z różnych względów nie mogą podjąć terapii stacjonarnej. Terapię ambulatoryjną prowadzimy zarówno w trybie indywidualnym (indywidualnych spotkań z terapeutą), jak i trypie terapii grupowej. Wielu z naszych podopiecznych często łączy obie formy terapii, gdyż wsparcie osób dotkniętych tą samą chorobą okazuje się bardzo wartościowe i działa na nich motywująco.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna opiera się na spotkaniach z terapeutą uzależnień, w ramach których realizujemy program terapeutyczny.

Nasz program terapeutyczny dla osób uzależnionych zawiera:

 • Diagnozę uzależnienia i autodiagnozę – rozpoznanie objawów choroby przez pacjenta.
 • Identyfikację z chorobą i stratami, które powstały w wyniku picia, brania, grania.
 • Rozpoznanie i radzenie sobie z głodem (przymusem picia, brania, grania).
 • Uczenie się postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
 • Rozpoznanie i rozbrajanie psychologicznych mechanizmów obronnych.
 • Pracę nad bezsilnością wobec alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków.
 • Trening asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA).
 • Uczenie się rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotów choroby i radzenie sobie z nimi.

Po za tym przy pomocy Osobistego Planu Terapii:

 • Pomagamy pacjentom w uznaniu potrzeby zmian niektórych rzeczy w ich życiu.
 • Inspirujemy pacjentów do wypracowania alternatywnych do picia alkoholu, grania czy zażywania, sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Uczymy jak rozwijać swoje umiejętności, zdolności, zainteresowania.

Ile czasu trwa terapia uzależnień w trybie ambulatoryjnym?

Czas trwania leczenia jest kwestią bardzo indywidualną, podobnie jak częstotliwość spotkań z terapeutą. Standardowo spotkania terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, przy czym harmonogram terapii indywidualnej jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb pacjenta. Oznacza to, że częstotliwość spotkań może być różna na początku i na końcu terapii. Co ważne do terapii uzależnień realizowanej w trybie ambulatoryjnym należy podchodzić jak do leczenia długoterminowego.

Terapia współuzależnienia i DDA

Prowadzimy terapię współuzależnienia i DDA. Traktujemy współuzależnienie, jako sposób przystosowania się osób bliskich do długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej destrukcyjnymi zachowaniami osoby uzależnionej.

Uczymy:

 • Jak pomóc osobie uzależnionej dostrzec, że jest chora.
 • Jak pomóc osobie uzależnionej podjąć decyzję o podjęciu leczenia.
 • Nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną oraz nowych postaw i zachowań wobec osoby uzależnionej.
 • Jak pozbyć się emocjonalnych problemów wynikających z przystosowania do sytuacji chorej (patologicznej).

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dostosowując ją do indywidualnych potrzeb osób bliskich.

Terapia zamknięta stacjonarna

Stacjonarna terapia uzależnień odbywa się w jednopiętrowym pensjonacie, położonym na obrzeżu Warszawy w Wesołej, blisko Sulejówka, w pobliżu sosnowego lasu.

Oferujemy pokoje jedno lub dwuosobowe, domową, ciepłą atmosferę, domową kuchnię, siłownię, całodobową opiekę terapeutyczną, oraz intensywny, 28 dniowy program terapii z możliwością przedłużenia o 7 dni. Prowadzimy również 7 dniowe turnusy zajęć motywujących do podjęcia terapii. Zapewniamy zwolnienia lekarskie.

Warunkiem przyjęcia na oddział stacjonarny jest 48 godzin abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Terapia w oddziale stacjonarnym jest przeznaczona głównie dla osób mających problem z utrzymaniem abstynencji, służy wzmocnieniu motywacji do rozstania się z alkoholem, narkotykami, lekami czy hazardem. Terapia służy też poprawie emocjonalnego funkcjonowania i wzmocnieniu psychicznej odporności na stresy, kłopoty, czy problemy życia codziennego. Uczymy umiejętności potrzebnych by radzić sobie ze wszystkimi sprawami, czy problemami, które mogą prowokować do picia, brania czy grania i zagrażają trzeźwości.

Po ukończeniu 28 dniowej terapii stacjonarnej oferujemy kontynuację leczenia w formie dochodzącej (ambulatoryjnej) w głównej siedzibie Ośrodka (na ul. Słomińskiego 15, lok. nr 505, piętro 1 – naprzeciwko Westfield Arkadia, przy ul. Inflanckiej).

Jak się przygotować do uczestnictwa w terapii zamkniętej?

Podstawowym warunkiem przyjęcia na terapię zamkniętą jest 48 godzinny okres abstynencji od alkoholu, narkotyków oraz innych środków zmieniających świadomość. Jednocześnie uczestnicy terapii powinni zabrać z sobą wszystko, co niezbędne podczas 28 dniowego pobytu w ośrodku, z wyłączeniem jedzenia. Ośrodek zapewnia wyżywienie.

Jadąc od nas trzeba mieć ze sobą:

 • Dowód tożsamości
 • Ubrania dostosowane do pory roku
 • Środki higieny osobistej
 • Dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych

Co daje terapia zamknięta?

Dla wielu naszych podopiecznych terapia zamknięta stanowi pewnego rodzaju wstęp do dalszej walki z uzależnieniem. Za jej wyborem przemawia przede wszystkim możliwość podjęcia walki z nałogiem w warunkach temu sprzyjających, bez czynników wyzwalających, które utrudniają lub uniemożliwiają zachowanie abstynencji. Jednocześnie terapia zamknięta daje uczestnikom pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym zachowanie abstynencji po powrocie do normalnego trybu życia jest znacznie łatwiejsze.

Wydłużony czas abstynencji oraz narzędzia umożliwiające jej utrzymanie niezależnie od działania mechanizmów wyzwalających to dla wielu osób uzależnionych szansa na odzyskanie kontroli nad swoim życiem i podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszej walki z nałogiem, a właściwie nauki życia i funkcjonowania z uzależnieniem w taki sposób, aby nie wpływało ono destruktywnie na pozostałe aspekty życia – rodzinę, pracę, zdrowie. Błędnym jest bowiem przekonanie, że pozytywne zakończenie terapii zamkniętej jest równoznaczne z wyleczeniem. Uzależnienie jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, z którą trzeba się nauczyć żyć. Stąd też osoby, które ukończył terapię stacjonarną zachęcamy do kontynuowania pracy terapeutycznej w ramach terapii ambulatoryjnej – indywidualnych spotkań z terapeutą lub terapii grupowej.

KONTAKT

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

ul. Słomińskiego 15 lok. nr 505
00 - 195 Warszawa

tel.: 22 621 62 61
tel.: 501 155 144
e: osrodek@olcha.waw.pl

NIP: 527-108-64-24
REGON: 011840125

Numer rachunku:
02 2490 0005 0000 4530 8998 8304

SWIFT: ALBPPLPW