Kadra

Ośrodek OLCHA powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy dwóch osób uzależnionych, a od wielu lat wolnych od alkoholu i narkotyków.

Chcieliśmy pomagać innym ludziom w walce z nałogami w sposób profesjonalny i skuteczny; przy pomocy całej dostępnej wiedzy, jak również i własnych doświadczeń. Chcieliśmy pomagać ludziom, którzy chcą zerwać z piciem, braniem, graniem - z całym szacunkiem dla nich i ich wysiłku.

Po roku w zespole terapeutycznym były już cztery osoby. Dzisiaj jest nas już czternaścioro - certyfikowani terapeuci uzależnień, psycholodzy, psychiatra. Prawie wszyscy jesteśmy uzbrojeni we własne doświadczenia wyniesione ze zwycięskiej walki z chorobą potężną i podstępną, jaką jest uzależnienie lub współuzależnienie. Dzięki własnym doświadczeniom lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

A oto nasi specjaliści:

1. Mgr Jarosław Kalinowski

psycholog kliniczny o specjalizacji - psychoterapia uzależnień i współuzależnienia oraz warsztaty rozwoju osobowości. Kierownik Ośrodka – 26 lat pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

2. Mgr Monika Koper

psycholog, 33 lata pracy zawodowej, w tym 10 lat pracy z osobami współuzależnionymi

3. Mgr Barbara Jarosz

certyfikowany specjalista uzależnień.

4. Katarzyna Piaskowska-Kondrusik

lekarz psychiatra, 25 lat pracy z osobami uzależnionymi.

5. Mgr Eliza Giędosz - Dymek

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 17 lat pracy zawodowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA.

6. Mgr Maria Zarzycka

pedagog o specjalizacji edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Polsko - Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin, 14 lat pracy z osobami uzależnionymi.

7. Mgr Andrzej Kaflik

specjalista terapii uzależnień, ukończył Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.

8. Aleksandra Kochanowska

recepcjonistka, studentka psychologii.

9. Mgr Iwona Kotarska

instruktor terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

10. Krzysztof Psula

certyfikowany instruktor terapii uzależnień, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień, stażysta CAREUNIT w st. Elizabeth's Holspital w Chicago, absolwent "Szkoły" Williama E. Burgina dla terapeutów uzależnień w zakładach penitencjarnych. Od kilkunastu lat specjalizuje się w leczeniu osób niepełnosprawnych oraz z innymi ograniczeniami. 28 lat pracy z osobami uzależnionymi.

11. Alicja Kalinowska

instruktor terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, 17 lat pracy z osobami uzależnionymi.

12. Piotr Wieluński

instruktor terapii uzależnień, absolwent Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego na kierunku terapia uzależnień, 25 lat pracy z osobami uzależnionymi.

13. Tomasz Pawłowicz

instruktor terapii uzależnień. Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków, 14 lat pracy z osobami uzależnionymi.

14. Mgr Wiktor Faundez

specjalista terapii uzależnień.